Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen divisjon IT står i!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne. 

Vi søker en fremoverlent leder for databasegruppa, som vil være med å legge til rette for forenkling og modernisering av manuelle prosesser i Skatteetaten.

Som leder i Skatteetaten IT vil du være en viktig ressurs for å bidra til å sikre effektive og tilgjengelige IT-tjenester. Vi etablerer løsninger basert på tjenesteorientert arkitektur både for interne og eksterne løsninger med forskjellige databaseteknologier i bunn. Databasene designes for høy tilgjengelighet (24/7) og sikkerhet. Vi har etablert en intern skyløsning og all infrastruktur og applikasjoner gjøres skyklare. 

Databasegruppen består i dag av 9 ansvarsfulle og teknisk dyktige medarbeidere hvor kravet til stabil og sikker drift preger hverdagen. Gruppens primære ansvarsområder er daglig drift, tuning og forvaltning av alle Skatteetatens databasemiljøer. I tillegg deltar Databasegruppa i flere spennende prosjekter for utvikling av Skatteetatens IT systemer.

Medarbeiderne har sitt daglige arbeid ved Skatteetatens lokasjoner i Mo i Rana, Oslo og Grimstad, hvor hverdagen består av høyt tempo, mye moro og hyggelige kollegaer.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr 700 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innenfor IT teknologi (fortrinnsvis bachelorgrad). Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • erfaring fra store organisasjoner med kompleks teknologi og skyløsninger
 • erfaring med databaseteknologier (minimum Oracle, PostgreSQL og MS SQL)
 • erfaring med databaseleverandørenes lisensiering av SW
 • erfaring fra teknisk sanntidsmonitorering av databaser
 • erfaring med, eller stor interesse for, automasjonsteknologi
 • erfaring med ledelse eller utvikling av medarbeidere
 • fordel å ha ledet medarbeidere over flere lokasjoner
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • mulighet for å kunne bli sikkerhetsklarert

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • nytenkende med evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar for å levere sikker og stabil drift
 • evne til å holde hodet kaldt i stressede og krevende situasjoner i en hektisk hverdag
 • evne til å se systemer og tjenester på et overordnet nivå, men også dykke ned i teknikkens detaljer om nødvendig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.09.2021

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Richard Killi
Tlf: 952 11 188

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler