Vi søker deg som ønsker å jobbe med Integrasjon og samhandling i helsesektoren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


I Norge har vi fire regionale helseforetak som er underlagt Helse -og Omsorgsdepartementet hvorav det største er Helse Sør-Øst som sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 mill mennesker i regionen. Sykehuspartner HF er leverandør av prosjekter, IKT, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Med våre snart 1600 ansatte er vi derfor helt sentrale i å forme morgendagens helsesektor. 

Det er et stort behov for digitalisering og informasjonsdeling på tvers av aktørene i helsesektoren. Avdelingen Integrasjon og samhandling har ansvar knyttet til utvikling og forvaltning av integrasjoner på Helse Sør-Øst sin integrasjonsplattform, som er basert på ulike mellomvare-komponenter. Integrasjonsplattformen benyttes for å dele informasjon mellom aktører i helsesektoren og til pasient og innbygger.

Avdelingen Integrasjon og samhandling søker etter en medarbeider med god kjennskap til samhandling mellom spesialist- og primær helsetjenesten og som er motivert for å arbeide med integrasjoner i Helse Sør-Øst fremover i samarbeid med andre fagressurser.

Hvis du har interesse for informasjonsdeling, liker teknisk utfordrende oppgaver og samtidig er drivende dyktig til å koordinere mange ulike oppgaver og kolleger - da er du personen vi leter etter!

Sykehuspartner er en organisasjon som stadig søker å videreutvikle og kontinuerlig forbedre hvordan vi leverer våre tjenester, det må dermed påregnes at oppgaver og ansvarsområder vil kunne endres over tid. Vi tilbyr et spennende og kompetent IKT miljø hos Nordens største leverandør av fellestjenester innen Helse-IKT.  

Arbeidssted Oslo, Fredrikstad eller Porsgrunn

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver, innen framtidsrettet teknologi
 • Arbeidssted; Oslo, Fredrikstad eller Porsgrunn
 • En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø
 • Mulighet for å være med og utvikle fagområdet og egen stilling
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad innen IT eller IT-relaterte studier. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav om utdanning.
 • God teknologiforståelse
 • God evne til å foreta helhetlige vurderinger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Ønskelig med innsikt eller interesse for kliniske prosesser
 • Fordel med helsefaglig bakgrunn eller erfaring med elektronisk samhandling i helsektoren

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, selvstendig og løsningsorientert
 • Har et stort engasjement for IKT i helsesektoren
 • Samarbeider og kommuniserer godt med ulike yrkesgrupper
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt sterkere en enkelte krav til kompetanse og erfaring

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Integrasjon og koordineringsstøtte, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Dan Truong Le
Tlf: 41655289

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler