Vi søker deg som vil bidra til å øke IKT sikkerheten for Skatteetaten ytterligere!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.

Gruppen inngår i den nyopprettede seksjonen IKT Sikkerhet som består av 3 grupper; IKT Sikkerhetsledelse, Operativ Sikkerhet og Tilgangsstyring med totalt 35 ansatte.
Gruppen Operativ sikkerhet innehar 10 medarbeidere innen proaktiv og reaktiv sikkerhetsanalyse og hendelseshåndtering, samt drift, forvaltning og utvikling av Splunk.
Medarbeiderne har sitt daglige arbeid ved Skatteetatens lokasjoner i Mo i Rana og Grimstad, hvor hverdagen er preget av høyt tempo og hyggelige kollegaer.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr 700 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Informasjon om prosessen: For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innenfor IT teknologi (fortrinnsvis Bachelorgrad). Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • erfaring og kunnskap fra store organisasjoner innen proaktiv og reaktiv IKT sikkerhet på operasjonelt og taktisk nivå
 • erfaring med ledelse eller utvikling av medarbeidere
 • fordel å ha ledet medarbeidere over flere lokasjoner
 • interesse for fagområdet ledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • søker må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • nytenkende med evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar for å levere sikker og stabil drift
 • evne til å holde hodet kaldt i stressede og krevende situasjoner i en hektisk hverdag
 • evne til å se systemer og tjenester på et overordnet nivå, men også dykke ned i teknikkens detaljer om nødvendig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.09.2021

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Øyvind Haugmoen
Tlf: 971 51 112

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler