Vi søker dyktig tekniker til Applikasjonsdrift

Skatteetatens systemportefølje fornyes og moderniseres. Den tekniske plattformen er basert på konvergert infrastruktur. Applikasjonene er laget ihht tjenesteorientert, distribuert mikroarkitektur. Vi har bygd opp en privat skytjeneste med høy grad av automatisering (PAAS plattform). Løsningene er dublerte mellom 2 datahaller og er basert på RedHat linux.
Vi søker en dyktig tekniker med solid driftserfaring for å styrke applikasjonsdriften. Vi jobber tverrfaglig der drift jobber tett sammen med andre teamdeltakere, bl.a. utviklere og testere.

Vår driftgruppe består av høyt kompetente medarbeidere. Her har vi stor frihet til selv å velge hvordan gruppens oppgaver skal utføres på en best mulig måte. Gruppen består av 20 godt kvalifiserte medarbeidere. Kravene til stabilitet og tilgjengelighet er meget store, og dette gjenspeiler vårt ansvar i en etat med et stort og produksjonsintensivt IKT-miljø hvor vi har et viktig samfunnsansvar. Det betyr at kravene til hurtig problemløsing ved feilsituasjoner er tilsvarende store. Du vil få en nøkkelrolle i en gruppe med ansvar for at fagsystemene til over 6.500 medarbeidere har den avtalte oppetid.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter, samt relevante attester, lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 520 000 – 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

relevant utdannelse på bachelorgradsnivå (180 studiepoeng)
lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
linuxkompetanse
solid teknisk kompetanse og god erfaring fra drift av applikasjoner, primært java
scriptkompetanse
beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:

utviklererfaring
relevant arbeidserfaring fra et større IT-miljø
erfaring med databaser (fortrinnsvis Oracle)
erfaring med overvåkingsverktøy
erfaring med integrasjoner i komplekse verdikjeder
kjennskap til drift av applikasjoner i skyløsninger
kjennskap til containerteknologi, f.eks. docker
kjennskap til utviklingsverktøy, f.eks. Jenkins, Nexus, SonarQube, GIT, Jira og Confluence
fordel med kunnskap om Best Practices (ITIL)

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
arbeider selvstendig med god struktur og prioriteringsevne
løsningsorientert og nytenkende med evne til å ta initiativ
analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger, rutiner og deler kompetanse
du er serviceinnstilt, trives med høyt tempo og har stor arbeidskapasitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.09.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Nina Birgitte Noer Runde
Tlf: (+47) 906 28 529

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler