Vi søker dyktige og engasjerte jurister 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Juridisk stab i divisjon Informasjonsforvaltning har ansvaret for å sikre den juridiske kvaliteten i divisjonens leveranser, samt å bidra med juridisk kompetanse inn i utviklingen av brukervennlige og fremtidsrettede teknologiske løsninger. Stillingen gir svært gode muligheter for å jobbe med spennende og varierte oppgaver av stor samfunnsmessig betydning.

Vi søker deg med god kunnskap og særlig interesse innenfor områdene finans eller internasjonal informasjonsutveksling.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 650 000 - kr 850 000,
avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes
som prøvetid.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til
den elektroniske søknaden.  

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • god fagkompetanse på et eller flere av divisjonens ansvarsområder
 • relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god rolleforståelse
 • ønskelig med gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • gode samarbeidsevner, imøtekommende og liker å veilede andre
 • er strukturert og jobber selvstendig
 • stor arbeidskapasitet og leveranseevne
   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anette Utheim Eggesbø
Tlf: 412 27 510

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler