Vi søker effektiv saksbehandler til finansområdet

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2600 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Gruppe 5 i Stavanger har landsdekkende ansvar for å behandle krav om refusjon av kildeskatt trukket på aksjeutbytter utdelt fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer, både i og utenfor Verdipapirsentralen (VPS). Gruppen har også ansvar for forhåndsgodkjenning av utenlandske selskapsaksjonærer om rett til fritak fra kildeskatt etter fritaksmetoden eller rett til redusert kildeskattetrekk etter skatteavtale. Innenfor sitt ansvarsområde driver også gruppen kontroll- og risikoarbeid.
Gruppen består av 17 faglig dyktige og engasjerte medarbeidere som ser frem til å få en ny kollega som er med på å bidra til at gruppen oppnår leveransemålene.

Engasjementet har en varighet frem til 1. mars 2022.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger  

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 000 – kr 500 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevante fag, fortrinnsvis innen juss/økonomi/administrasjon. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Kandidater som avlegger eksamen våren 2021 kan også søke. Eksamen må være bestått før tiltredelse.
 • Du har god skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Det er en fordel med relevant arbeidserfaring innen offentlig eller privat rett.

Personlige egenskaper

 • Du har stor arbeidskapasitet og leveranseevne.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er utviklingsorientert og fleksibel.
 • Positiv innstilling som fremmer arbeidsmiljø og gode arbeidsholdninger.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.06.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Nicolai Danielsen
Tlf: 978 82 233

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler