Vi søker en engasjert medarbeider med interesse for store datamengder

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Vil du bidra i å kvalitetssikre og forbedre et av SSBs viktigste registre?    

Vi ser etter deg som har gode analytiske egenskaper og god IT-kompetanse, herunder programmering. Det er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper, ser muligheter og kan tilegne deg ny kompetanse, både faglig og teknisk, ved behov.

Du vil jobbe med oppdatering, kvalitetssikring og modernisering av SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF). Registeret skal være heldekkende og kvalitetssikret, og dekke brukernes behov. Videre skal registeret fylle krav fra Eurostat. En arbeidshverdag hos oss er variert og består av både drift og utviklingsoppgaver. Arbeidet medfører utstrakt samarbeid internt i SSB og eksternt, blant annet med Enhetsregisteret i Brønnøysund og med Eurostat.

Seksjon for regnskapsstatistikk og VoF har 21 medarbeidere. Vi har ansvar for oppdatering og kvalitetssikring av VoF, som danner fundamentet for nærings- og økonomiskstatistikk og inneholder informasjon om virksomheter i næringslivet, frivilligsektor og offentlig forvaltning. Siden VoF er tilknyttet Enhetsregisteret (ER) i Brønnøysund, har seksjonen ansvar for registrering og vedlikehold av utvalgt informasjon i ER. I tillegg produserer og publiserer seksjonen regnskapsstatistikker for ikke-finansielle aksjeselskaper og stiftelser, statistikk over aksjer og kapitalutdelinger, samt skattestatistikk for selskaper.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers.
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver kr. 471 300 - 563 500 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og ev. stillingskode kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og ulike sosiale aktiviteter
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og god pensjonsordning
 • Hyggelige lokaler med parkeringsmuligheter

 

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om
  kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Gode IT-kunnskaper, gjerne kjennskap til eller interesse for programmering
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • Erfaring fra registerarbeid og statistikkproduksjon kan være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har god samarbeidsevne
 • Du kan jobbe selvstendig
 • Du tar initiativ og driver oppgaver og prosjekter fremover
 • Du har en målrettet og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Du har gode analytiske egenskaper og god tallforståelse

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.08.2022

Arbeidssted: Kongsvinger

Arbeidsgiver:
Statistisk sentralbyrå
Otervegen 23
2211 Kongsvinger

Kontaktperson:
Camilla Torp
Tlf: 905 90 937

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler