Vi søker en engasjert og dyktig leder til vår seksjon Annen innfordring

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Oppdrag er en avdeling i Skatteetatens innkrevingsdivisjon og er lokalisert i Mo i Rana. Avdelingen har ca. 190 medarbeidere og har som hovedoppgave å gjøre innkreving av ulike krav på vegne av andre offentlige virksomheter. Oppdrag har tre seksjoner: Brukerkontakt, Tvangsinnfordring og Annen innfordring. Seksjonslederne utgjør sammen med avdelingsdirektør Oppdrags ledergruppe.

Seksjon Annen innfordring består av tre grupper: Bobehandling, Lempning og Søknad og prosess, og her har vi 55 dyktige medarbeidere som jobber både med saksbehandling og juridiske utfordringer. Helhet og forståelse for brukernes behov er viktig for oss, og stadig forenkling, forbedring, og effektivisering står sentralt.

Statlig innkreving ventes å ha en stor endringsagenda de nærmest årene og du vil kunne være med å påvirke dette. 

Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 730 000 – kr 880 000,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes  

Kvalifikasjoner

 • må ha høyere relevant utdannelse på masternivå, utenlandsk utdanning må være NOKUT-godkjent
 • relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet på masternivå, minimum bachelorgrad nivå
 • du har minst 5 års relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • har erfaring med endrings- og forbedringsprosesser 
 • du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • har god forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering
 • du må ha god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
 • god forståelse for sammenhenger i produksjonsprosesser kan være en fordel

Personlige egenskaper

 • god samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • evne til å skape engasjement
 • du er interessert i mennesker, involverer medarbeidere og tilrettelegger for ulike behov
 • pågangsmot og gjennomføringsevne
 • endringsorientert og tilpasningsdyktig
 • stor arbeidskapasitet
 • evne til å tenke helhetlig og se sammenhenger             

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.09.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana

Kontaktperson:
Anita Gjesbakk
Tlf: 911 75 679

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler