Vi søker en handlekraftig og strategisk IT-økonom

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Økonomiseksjonen i Skattedirektoratet har ansvar for å støtte skattedirektøren i helhetlig og effektiv økonomistyring, og å bidra til
at økonomi er godt integrert i etatens strategi- og styringsprosesser.
Seksjonen skal støtte både den strategiske og operative beslutningsprosessen på
etatsnivå.

Du har et langsiktig strategisk perspektiv på informasjonsteknologi og ser muligheter som økt digitalisering av samfunnet
åpner for. Din faglige forankring er på økonomisiden, men du kan på relevant
vis snakke med etatens IT- nøkkelpersonell.

Som IT-økonom i økonomiseksjonen vil du ha utstrakt kontakt med Skatteetatens ledelse, IT-divisjonen, avdelingens øvrige seksjoner og
Finansdepartementet. Du vil rapportere direkte til seksjonssjefen.

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger     

 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 700 000 – kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på masternivå, fortrinnsvis innenfor økonomi. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  
 • erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid 
 • erfaring med bruk av ulike IT- verktøy og digitale arbeidsflater 
 • erfaring fra bruk av UNIT4 Business World økonomisystem er en fordel
 • erfaring med statens kvalitetssikringsregime (KS) og utarbeidelse av lønnsomhets- og samfunnsøkonomiske analyser er ønskelig
 • erfaring fra arbeid med prosjektestimering og IT-investeringer er en fordel
 • erfaring med prosjekt – og prosessarbeid er ønskelig
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk – kunne fremstille og formidle komplekse problemstillinger og informasjon på en enkel måte til alle nivå i organisasjonen, inkludert toppledelsen

Personlige egenskaper

 • analytisk, nysgjerrig og læringsvillig
 • evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • initiativrik og strukturert
 • gode samarbeidsevner
 • selvstendig og med høy integritet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.11.2020

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Cecile Stadaas
Cecilie.Stadaas@skatteetaten.no
Tlf: 975 47 786

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler