Vi søker en junior produkteier med driv og nysgjerrighet

Norsk helsenett er et IT-selskap som jobber i grensesnittet mellom helse og IT. Vi er eid av Helse- og omsorgsdepartementet og vårt oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi har fått stor tillit i sektoren de siste ti årene og har gjennomgått en betydelig utvikling og fått mange nye oppgaver. Vi har gått fra å være en ren driftsleverandør til å bli en nasjonal tjenesteleverandør hvor vi utvikler, drifter og forvalter sentrale løsninger i sektoren. Fremover skal vi bidra til å bygge en bedre helsetjeneste slik at informasjon og helsedata blir tilgjengelig for de som trenger den – når de trenger den. Vi skal hjelpe innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. 

Divisjon samhandlingsplattform skal lage en digital plattform av tjenester som gjør det mulig for andre selskap å lage løsninger for helsesektoren, slik at helsesektoren får løsningene de trenger for å holde oss innbyggere friske. For å løse denne utfordringen, har vi begynt reisen med å bygge en lærende organisasjon som består av autonome team som jobber sammen for å løse disse utfordringene. 

Vårt produkt team har et kollektivt ansvar for å imøtekomme brukernes krav til funksjonalitet og kvalitet, og er ansvarlig for veikartet og prioriteringen for våre produkter. Vi ønsker å styrke teamet med en junior produkteier som er sulten på nye utfordringer, kunnskap og kompetanse. 
Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Litt om stillingen

Som en del av team produkt er du ansvarlig for å omsette Norsk helsenett og divisjon Samhandlingsplattform sin strategi og tiltak til funksjonalitet i vårt produkt og produktområder via leveranseteamene våre. Som junior produkteier i team produkt så vil du bistå områdeprodukteierne med stort og smått, hvor målet er at du skal øke din kompetanse innenfor alle områdene våre områdeprodukteiere opererer innenfor. Om vi lykkes med dette, så vil du etter hvert få ansvar for et produkt. 

Team produkt er ansvarlig for prioriteringen av backlogen og er ansvarlig for å koordinere arbeidet sitt med aktuelle aktører både innad og utenfor Norsk helsenett. Team produkt skal være opptatt av hvilken verdi du og ditt team skaper for brukerne av løsningen. Rollen krever derfor at du har evne til å tenke helhetlig, og at du ser kundens behov og kan omsette disse til tydelige leveranser for leveranseteamet. 

Team produkt må forstå behovene til helsesektoren (de vi er til for), leverandører og andre aktører som lager løsninger for helsesektoren og sammen med leveranseteamene omsette dette til funksjonalitet i våre produkter og produktområdene. For å få til dette så må vi delta i og påvirke i fora i sektoren som påvirker samhandlingsplattform sitt nåværende og fremtidige handlingsrom, slik at Norsk helsenett og samhandlingsplattform kan gjennomføre sin strategi og tiltak. Her ønsker vi at du bidrar med din nysgjerrighet, driv og en uredd holdning. 

Litt om deg

Du har relevant utdanning, for eksempel innenfor digital forretningsutvikling, strategi og forretningsutvikling, eller så har du kanskje jobbet innenfor produktutvikling i noen år og ønsker å utforske nye områder hvor du kan bruke kompetansen din. Ferdighetene vi ser etter i deg er at du er opptatt av å helhetsbildet, og fokuserer på hvordan detaljene passer inn i dette. Du evner å omgjøre ideer og konsept til konkrete produktforbedringer. Du er god på å dele erfaringer og refleksjoner, og å innhente det samme fra aktører både innad i Norsk helsenett og i helsesektoren. 

Hver dag er en ny mulighet for læring for deg, og du lærer gjennom å gjøre, prøve, teste ut, feile, lære - og prøve igjen. 

Vi er en organisasjon i stadig endring, og det er derfor viktig at dette er noe du trives med da din arbeidshverdag vil bære preg av dette. 

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten. Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje. Du vil gjennom å jobbe hos oss møte kompetente og hyggelige kolleger som skaper et godt arbeidsmiljø, og som står klare til å ønsker deg varmt velkommen.
Vi har konkurransedyktige betingelser og kan tilby blant annet: 

  • God pensjonsordning i KLP
  • Gode forsikringsordninger i DNB
  • En 37,5 timers arbeidsuke inkludert betalt lunsjpause. Vår kjernetid er mellom 9 og 15 og du har høy fleksibilitet i forhold til arbeidstimer og avspasering
  • 75% av utgifter knyttet til trening og fysisk aktivitet med inntil 5 000 kr per kalenderår dekkes av oss
  • Mobil og mobilbruk dekkes innenfor våre rammebetingelser og vi dekker bredbåndsutgifter i hjemmet inntil 600 kr pr måned 

    Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 

    Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

KOntaktinfo: Odd Martin Solem, divisjonsdirektør samhandlingsplattform tlf.: 916 98 868, Janne Langø, seksjonsleder tlf.: 94149227 eller Svein Olav Olden, områdeprodukteier tlf.: 98224187

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 750 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 25.04.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Odd Martin Solem, divisjonsdirektør samhandlingsplattform
Tlf: 916 98 868

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler