Vi søker en VDI ekspert! Er det deg?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker deg som vil være med å drifte, forvalte og optimalisere VDI klienter i Skatteetaten.

Som VDI-ekspert vil du være en viktig ressurs for å sikre stabile og tilgjengelige IT-tjenester. Du vil inngå i tverrfaglige team, både for å forvalte teknologien og for å videreutvikle våre virksomhetssystemer basert på VDI og VMware. Både Linux og Windows OS. 

Arbeidssted: Grimstad, Mo i Rana eller Oslo

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181), fra kr 530 000 – kr 730 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innen IT, gjerne på bachelornivå
 • erfaring med drift av VDI – primært Linux
 • erfaring med applikasjonspakking
 • erfaring med bruk av Linux cmd script, GIT, bucket
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • ønskelig med kunnskap om konfigurasjonsstyring og optimalisering av Linux
 • ønskelig med kjennskap til VDI drift av Windows 10 OS
 • ønskelig med kjennskap til ITIL prosesser
 • ønskelig med kunnskap innenfor PowerShell

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å sette seg inn i brukernes utfordringer og omsette disse til gode løsninger
 • strukturert og systematisk
 • trives med høyt tempo og har stor arbeidskapasitet
 • liker kombinasjonen drift- og prosjektarbeid

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.08.2019

Arbeidssted: Oslo, Grimstad, Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Divisjon IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo, Grimstad, Mo i Rana

Kontaktperson:
Vidar Hansen
Tlf: 481 60 667

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler