Vi søker engasjert og dyktig jurist til finansgruppe i Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Skattekontoret i Oslo søker erfaren seniorskattejurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å
arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Stillingen
vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder.

Seksjonen har grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og
avgift innenfor etatens til enhver tid prioriterte risikoer. Risikoene vil
endre seg i takt med samfunnsutviklingen, og etatens overordnede
risikovurdering.

Som
jurist i avdeling Fokusområder vil du være med på å sikre et viktig
samfunnsoppdrag. Seksjonen har ansvar for prioriterte risikoer innen finansområdet. Ved oppstart vil ulike problemstillinger innen restruktureringer
være hovedarbeidsområde, og det er derfor nødvendig med erfaring fra, eller
interesse for arbeid med dette. Arbeidet omfatter anvendelse ulike virkemidler
for å sikre økt etterlevelse, samt klagebehandling.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til
den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker  
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø  
 • kompetanseutvikling  
 • fleksitid  
 • trening i arbeidstiden  
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 650 000 til kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  
 • minst 3 års erfaring innen arbeid med skattemessige problemstillinger  
 • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne  
 • fordel med god kompetanse og interesse for finansrelaterte temaer 
 • fordel med god kompetanse og erfaring i arbeid med restruktureringer

Personlige egenskaper

 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å skape engasjement 
 • stort pågangsmot og gjennomføringsevne 
 • utadvendt, initiativrik og engasjert 
 • strukturert og fleksibel    

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.11.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Thore isaksen
Tlf: 911 97 974

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler