Vi søker erfaren personvernjurist til Juridisk stab i Oslo I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Juridisk stab i divisjon Innsats er på jakt etter en engasjert og dyktig jurist som har god oversikt over og interesse for personvern og ser potensiale for digitalisering av offentlig sektor.   
 
Skatteetaten er i utvikling og vi er nylig omorganisert. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, økt likebehandling, økt faglig og teknologisk utviklingskraft.
 
Juridisk stab sin rolle er å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling innenfor alle divisjonens ansvarsområder. Vi har et omfattende overordnet ansvar for divisjonens anvendelse av materielle og prosessuelle regler om inntektsskatt, merverdiavgift og særavgifter for lønnstakere, næringsdrivende og selskaper. I tillegg mottar vi løpende utredningsoppdrag fra Finansdepartementet, og vi er divisjonens kontaktpunkt overfor Juridisk avdeling i Skattedirektoratet. 
 
Vi deltar i etatens største utviklingsprosjekter og er opptatt av å digitalisere rettsanvendelsen knyttet til både interne arbeidsprosesser og de brukerrettede systemene.
 
Vi søker deg som ønsker å bidra til den utviklingen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor vi både lever med en høy utviklingstakt knyttet til utviklingen av tjenester og hvor vi også skal sikre høy grad av rettssikkerhet og likebehandling.
 
Vi server fagmiljø over hele landet, men juridisk stab i Innsats har kontorsted i Oslo.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 650 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Utenlandske utdanninger må være godkjent av NOKUT. 
 • erfaring fra fagområdet personvern  
 • godt juridisk skjønn 
 • ønskelig med erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet
 • ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og motivert til å veilede andre 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • interesse for personvern, datadeling og digitalisering, og evne til å formidle fagområdet på en engasjerende måte  
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde  
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Åsmund Haugseth
Tlf: 913 99 275

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler