Vi søker erfaren prosjektleder

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.


Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger


Stillingen lønnes som prosjektleder (kode 1113), fra kr 650 000 - kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner.
De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Noe reisevirksomhet må påregnes.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til
den elektroniske søknaden.
  

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå, lengre relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • du har minimum 5 års erfaring med prosjektledelse
 • du har erfaring med prosjektmetodikk
 • kunnskap, forståelse og interesse for informasjonens rolle som verdiskaper
 • du har god forretningsforståelse, stiller relevante spørsmål og jakter etter muligheter
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • er strukturert og jobber selvstendig 
 • initiativrik og motiveres av kontinuerlig forbedring 
 • har høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Torstein Hoem
torstein.hoem@skatteetaten.no
Tlf: 997 44 293

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler