Vi søker erfaren teknisk arkitekt!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Vi søker erfaren teknisk arkitekt med interesse for teknologi og nye brukervennlige løsninger. Du ønsker å utvikle og opprettholde våre felles offentlige tjenester.

Vi utfordres av overgang til delingsøkonomi og økende grad av internasjonalisering og grenseoverskridende økonomisk kriminalitet. Det er for sent å kreve inn inntektsskatt når arbeidstaker har flyttet fra landet etter et kort arbeidsopphold, eller kreve inn merverdiavgift og arbeidsgiveravgift etter at selskapet er oppløst og styreleder og daglig leder har forsvunnet.

Heldigvis finnes det nye muligheter for å løse disse nye utfordringene: Økt digitalisering, mer og bedre datafangst og nye reaktive arkitekturer gir helt nye muligheter for å drive en kontinuerlig veiledning, fastsetting og innkreving, samt å bruke maskinlæring for å drive risikobasert veiledning og kontroll.

For å få til dette trenger vi deg som vil jobbe med nye reaktive arkitekturer for å analysere og behandle data i sanntid. Du vil typisk ha rolle som tech lead eller teamarkitekt i prosjektene våre og du vil bli en del av et miljø med dyktige og dedikerte kollegaer.

Arbeidssted: Grimstad eller Oslo.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 700 000 – kr 950 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ref.nr: 2019/11208 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå (300 sp). Lang arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet
 • omfattende erfaring fra flere av de beskrevne arbeidsoppgavene
 • særskilt kompetanse og erfaring innen arkitektur for minst en av følgende:
  - store IT-løsninger
  - massiv processering, grid / in-memory computing, m.m.
  - tjenesteorientering, micro services arkitektur, m.m.
  - maskinlæring og kunstig intelligens
 • fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter
 • fordel med kompetanse innen IT-løsninger knyttet til bl.a. innkreving, Big Data eller kunstig intelligens
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • nysgjerrig og liker å forstå nye konsepter og nye teknologier, uavhengig av om de er direkte relevant for det du jobber med i øyeblikket
 • trives med en dynamisk hverdag med stadig endrede arbeidsoppgaver
 • evne til å kommunisere klart og tydelig overfor ulike og sterke fagmiljøer
 • trives med å formidle kunnskap og holde foredrag som skaper begeistring i både små og store forsamlinger 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.09.2019

Arbeidssted: Oslo, Grimstad

Arbeidsgiver:
Divisjon IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo, Grimstad

Kontaktperson:
Are Vennerød
Tlf: 920 62 647

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler