Vi søker erfarne funksjonelle arkitekter

Du er vant med å lede behov- og kravarbeid og veilede prosjektdeltakere. Du håndterer krav fra bruker, forretning og teknologi og har bred erfaring fra større IT-miljø. Skatteetatens prosjekter bygger løsninger som berører hver innbygger, hver bedrift og hver organisasjon i Norge. Har du har lyst til å jobbe med denne type samfunnsviktige oppgaver? Da ønsker vi en søknad fra deg.

Prosjektmiljøet i Kompetansesenteret i Skatteetaten IT- og servicepartner (SITS) har en bredt sammensatt kompetanse- og erfaringsprofil og anerkjente tunge fagmiljøer. Våre ansatte får muligheten til å jobbe med noen av markedets mest spennende oppgaver. Seksjonen består i dag av over 100 høyt kompetente personer.

Skatteetaten er i gang med en omfattende fornyelse og modernisering av kjernesystemene, og vil de kommende år gjennomføre en rekke større prosjekter. Moderniseringen skal bidra til at Skatteetaten kan tilby bedre brukervennlige tjenester til landets borgere og en mer effektiv og helhetlig utførelse av arbeidsoppgavene i etaten.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som seniorrådgiver, stillingskode 1364, fra kr 673 800 – 882 900 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

minimum 3 årig-utdannelse, bachelorgradnivå (180 studiepoeng), fra høyskole eller universitet innen IT eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
flere års arbeidserfaring som funksjonell arkitekt i systemutviklingsprosjekter i et større IT-miljø
god kunnskap og erfaring med å strukturere og beskrive behov gjennom modeller, epos, brukerhistorier og akseptansekriterier
har teknisk nok forståelse til å foreslå gode løsninger, og god nok fagforståelse til å kunne selge inn nye prosesser og løsninger
god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:erfaring med Confluence og Jira
erfaring i bruk av smidige metoder og teknikker i større prosjekter
god forretningsforståelse innen området skatt
evne til å sette deg inn i kompliserte fagområder og se behov på tvers av ulike brukergrupper
god generell IT-teknisk forståelse og kompetanse
fordel med juridisk erfaring og/eller kompetanse

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
strukturert og kvalitetsbevisst
beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
kreativ
engasjert, evne til å skape entusiasme

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marianne A. Vikdal
Tlf: (+47) 400 06 894

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler