Vi søker erfarne rekrutterere til Innsats HR stab

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 
Rekruttering er et strategisk viktig virkemiddel for å sikre riktig kompetanse og kapasitet i fremtiden for Skatteetaten.  For å styrke vårt team søker vi to erfarne rekrutterere til HR stab, divisjon Innsats.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 til kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner.  For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

  • høyere relevant utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
  • erfaring fra rekruttering og gjerne rekruttering til ulike ledernivåer
  • erfaring fra rådgivning til ledere for å sikre rekrutteringsfaglig kvalitet i leveransene
  • fordel med erfaring fra testverktøy
  • fordel med erfaring fra rekruttering i offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar utover eget ansvarsområde
  • utviklingsorientert og tar initiativ
  • kvalitets- og leveranseorientert
  • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Cecilie Skarphagen
Tlf: 977 84 881

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler