Vi søker etter en leder for den nyetablerte gruppen Basisplattform!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker deg som kan balansere virksomhetens behov og medarbeidernes ønsker. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer, og ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

For å lykkes i denne stillingen må du ha en god porsjon IT-fagkompetanse i bunn. Det er ikke antall år med ledererfaring som er avgjørende, der kan din interesse og motivasjon for ledelse kompensere.

Som leder i Skatteetaten IT vil du være en viktig ressurs for å bidra til å sikre effektive og tilgjengelige IT-tjenester. Vi etablerer løsninger basert på tjenesteorientert arkitektur for virksomhetskritiske løsninger og nettverkene designes for høy tilgjengelighet (24/7) og sikkerhet. Løsningene er etablert i en privat sky, men gjøres nå klare for allmenn sky.

Gruppen Basisplattform er en nyetablert gruppe med ansvarsfulle og teknisk dyktige medarbeidere hvor kravet til stabil og sikker drift preger hverdagen. Gruppens primære ansvarsområder er daglig drift, tuning og forvaltning av alle Skatteetatens nettverks- og brannmurmiljøer. I tillegg deltar gruppen i flere spennende prosjekter for utvikling av Skatteetatens IT-systemer. Medarbeiderne har sitt daglige arbeid ved Skatteetatens lokasjoner i Grimstad, Mo i Rana og Oslo hvor hverdagen består av høyt tempo, mye moro og hyggelige kollegaer.

Arbeidssted: Grimstad, Mo i Rana eller Oslo

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 700 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneder prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innenfor IT teknologi, fortrinnsvis bachelorgrad. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • erfaring fra store organisasjoner med komplekse nettverksløsninger
 • erfaring med nettverksteknologier (f.eks. Cisco Nexus 7000/5000, Cisco ACI, Check Point brannmurer)
 • erfaring med, eller stor interesse for automasjonsteknologi
 • erfaring med ledelse og utvikling av medarbeidere
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • mulighet for å kunne bli sikkerhetsklarert

 • Fordel med kompetanse og erfaring med
  • å ha ledet medarbeidere over flere lokasjoner
  • proxyløsninger (f.eks. Check Point WebProxy)
  • lastbalansering (f.eks. F5 BigIp)
  • Linux- og Microsoft OS

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • nytenkende med evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar for å levere sikker og stabil drift
 • evne til å holde hodet kalt i stressede og krevende situasjoner i en hektisk hverdag
 • evne til å se systemer og tjenester på et overordnet nivå, men også dykke ned i teknikkens detaljer om nødvendig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.10.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Christopher Lloyd
Christopher.Lloyd@skatteetaten.no
Tlf: 900 26 307

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler