Vi søker etter leder for gruppen IT-support

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du lyst til å lede enheten som hjelper etatens medarbeidere med IT-verktøy? Vi trenger deg på laget!

Hvem er du?
Vi ser for oss at du har godt forståelse av brukernes behov. Du er god til å kommunisere og sette deg inn i brukernes utfordringer. Generelt følger du med på samfunnsutviklingen, setter deg inn i Skatteetatens samfunnsoppdrag og ser etter muligheter for digitalisering. Den innsikten og kjennskapen bruker du som motivasjon til å videreutvikle verktøy og prosesser.

Hvem er vi?
IT Support håndterer 1. og 2.linje brukerhenvendelser fra brukere av Skatteetatens IT- og administrative systemer, samt henvendelser knyttet til brukeradministrasjon/tilgangsstyring. Enheten er etatens Single Point of Contact (SPOC) for alle henvendelser og håndterer i overkant av 100.000 saker i året. Deler av oppgaveporteføljen er satt ut til ekstern leverandør. Gruppen har 16 medarbeidere fordelt på 5 lokasjoner, og er en av fire grupper i seksjon Operasjonssenter.

Strategisk retning for enheten er å løse flest mulig henvendelser på første forsøk. Dette gjør vi i dag med kompetanseoverføring internt i gruppen, og gjennom nært samarbeid med prosjekter og andre enheter i Skatteetatens IT-divisjon. IT Support har et klart mål om å hjelpe Skatteetatens interne medarbeidere slik at de kan utføre sine oppgaver på best mulig måte. Vi gir veiledning og hjelp, og streber etter å kommunisere løsninger på en slik måte at brukerne opplever oss som en verdifull støtte i hverdagen. I tillegg er vår oppgave å identifisere feil og problemer på Skatteetatens IT-systemer.

Divisjonen IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 700 000 – kr 840 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god kjennskap til tjenesteytende virksomhet, samt erfaring fra service- eller brukerstøttemiljøer
 • operativ ledererfaring med resultatansvar og kunne vise til gode resultater
 • kompetanse og operativ erfaring med sentrale ITIL-prosesser
 • erfaring fra større virksomheter
 • fordel med erfaring med leverandøroppfølging i rollen som Service Delivery Manager
 • ønskelig med erfaring til Lean/Kontinuerlig Forbedring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • tydelig leder som evner å skape oppslutning og motivasjon om arbeidsoppgavene
 • omstillingsdyktig og endringsorientert
 • service- og brukerorientert
 • strukturert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.10.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Mari Øvrebø
Tlf: 945 30 703

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler