Vi søker etter leder for ITSM-gruppen

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du lyst til å lede enheten som jobber målrettet med å videreutvikle ITSM-verktøyene gjennom strategisk forbedring av Incident,
Problem, Change og Event – prosessene (IPCE)? Vi trenger deg på laget!

Hvem er du?
Vi ser for oss at du har godt overblikk og systemforståelse. Du er proaktiv, følger generelt med på samfunnsutviklingen, setter deg inn i Skatteetatens samfunnsoppdrag og ser etter muligheter for digitalisering. Den innsikten og kjennskapen bruker du som motivasjon til å videreutvikle verktøy og prosesser.

Hvem er vi?
ITSM er en nyopprettet gruppe med ansvaret for at Incident, Problem, Change og Event –prosessene er tilrettelagt for organisasjonen og for at prosessene etterleves. Enheten har i tillegg forvaltning- og utviklingsansvar for Jira Service Desk – løsningen. Gruppen har 8 medarbeidere fordelt på 2 lokasjoner, og er en av fire grupper i seksjon Operasjonssenter.

Divisjonen IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 700 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning
 • bred IT teknisk bakgrunn og forståelse med flere års relevant driftserfaring
 • ledererfaring med resultat- og personalansvar, og kunne vise til gode resultater
 • erfaring med operativ IT-drift
 • kunnskap om og erfaring med sentrale ITIL-prosesser
 • erfaring fra større virksomheter med komplekse prosesser 
 • god kunnskap om Jira Service Desk og Atlassian-porteføljen
 • god kjennskap til tjenesteytende virksomhet, samt erfaring fra arbeid med prosessforbedring
 • ønskelig med erfaring til Lean/Kontinuerlig Forbedring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • tydelig leder som evner å skape oppslutning og motivasjon om arbeidsoppgavene
 • fremtidsrettet og endringsorientert
 • løsningsorientert i en til tider krevende arbeidshverdag
 • strukturert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.10.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Mari Øvrebø
Tlf: 945 30 703

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler