Vi søker etter skattejurister/seniorskattejurister - avdeling Fastsetting

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt nord er en av fem regioner, og består av Nordland, Troms og Finnmark. Skatt nord er delt inn i avdelingene, Veiledning, Fastsetting, Kontroll- og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving, stab/administrasjon og skattekontor
Svalbard.

Fastsettingsavdelingen er den største avdelingen i Skatt nord. Hovedoppgaven til avdelingen er å fastsette skatter og avgifter samt sikre korrekt folkeregister og avgiftsmanntall.

For å styrke arbeidet vårt, skal avdelingen styrkes med 4 skattejurister til skattekontorene Alta, Finnsnes og Harstad. På denne bakgrunn søker vi etter 1 skattejurist til vårt kontor i Harstad.

Skatteetaten er i omstilling, og går fra 1.1.2019 over til landsdekkende oppgaveløsning. Dette kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), årslønn kr 456.900 – kr 607.700 eventuelt seniorskattejurist (kode 1501), årslønn kr 515.200 - kr 670.000 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Det er ønskelig med skatterett i fagkretsen.
gjerne saksbehandlererfaring
dyktig til å kommunisere på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
god forståelse i bruk av dataverktøy
for tilsetting som seniorskattejurist kreves relevant erfaring/kunnskap

Personlige egenskaper

profesjonell, imøtekommende og nytenkende
gode samarbeidsevner, godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
ha evne til å arbeide selvstendig og være pådriver for utvikling
resultat- og løsningsorientert
trives med å jobbe i prosjekt, gruppe og selvstendig
initiativrik, liker å ta ansvar for nye og utfordrende oppgaver
gode kommunikasjons og fremstillingsevner, skriftlig og muntlig
stor arbeidskapasitet og personlig driv
ansvarsbevisst og pålitelig
stor arbeidskapasitet og som trives med høyt arbeidstempo.
effektiv saksbehandler

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.08.2018

Arbeidssted: Harstad

Arbeidsgiver:
Skatt nord
Fjordgata 14
9405 Harstad

Kontaktperson:
Ragnhild Strøm
Tlf: (+47) 908 45 210

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler