Vi søker IT-konsulent innenfor WMware/VDI!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Er du fremoverlent, systematisk og interessert i hvordan man kan gjøre ting enklere? Her er det store muligheter for å jobbe med spennende teknologi.

Vi har behov for en dyktig, erfaren og entusiastisk person som evner å se muligheter for videreutvikling, standardisering og automatisering, og som samtidig bidrar til sikker og stabil drift.

Skatteetatens VDI plattform er bygget rundt VMware, og dette miljøet består av hundrevis av hoster og tusenvis av virtuelle maskiner.

Vi benytter følgende teknologier:

 • vSphere
 • vRealize Automation
 • vRealize Operation
 • vRealize LogInsight
 • Horizion View

I VMware-teamet har vi behov for påfyll, da en av medarbeiderne skal gå over til andre oppgaver utenfor Skatteetaten. Du vil arbeide i et team på 7 personer. Du må være forberedt på å jobbe på tvers av grupper og prosjekter.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 530 000 - kr 675 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ref.nr: 2019/11002   

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innenfor IKT-fag på minimum bachelornivå
 • lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • god teknisk breddekompetanse
 • erfaring med koding/scripting
 • erfaring med virtualisering
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:

 • erfaring med vSphere
 • erfaring med automasjon
 • erfaring fra stordriftsmiljøer
 • erfaring med operativsystem
 • drift i heterogene miljøer
 • nettverks- og lagringskompetanse

Personlige egenskaper

 • god samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • lagspiller og liker å jobbe i team
 • nysgjerrig
 • selvgående
 • evner å se ting i en helhet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.09.2019

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
Divisjon IT, Grimstad
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Vidar Hansen
Tlf: 481 60 667

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler