Vi søker jurist til å lede gruppe for klage og enkeltsaker i Skattedirektoratet

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Vi søker deg som ønsker å bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø, effektiv saksbehandling og god rettssikkerhet.
 
Som gruppeleder får jobbe med hele bredden i fagområdet i tillegg til å lede dine medarbeidere. Du får jobbe med klager innen skatte- og avgiftsfastsetting med lavere skattemessig virkning, skattebegrensning, tvangsmulkt, klager på MVA område, innsynssaker, særavgift, folkeregister, innkreving og klager på saksbehandling etter skatteforvaltningsloven og forvaltningsloven. Vi er førsteinstans i enkeltsaker som dispensasjonssaker på folkeregisterområdet, sakskostnader og innsynssaker.
 
I tillegg har vi ansvar for erstatningssaker mot etaten og oppfølging av søksmål knyttet til klager seksjonen har behandlet.
 
Vi har faglig dyktige medarbeidere med variert praksis og erfaring fra de ulike rettsområdene. Vi samarbeider også med avdelingens øvrige fagseksjoner. Det brede fagansvaret, kombinert med tydelige krav til både saksbehandlingstid og kvalitet, vil gi både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 
Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 750 000 – kr 875 000 avhengig av kvalifikasjoner. 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn
 • gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • fordel med erfaring fra saksbehandling, gjerne klagesaksbehandling
 • fordel med relevant erfaring innen skatt, avgift eller skatteforvaltning
 • fordel med ledererfaring 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til skiftende rammevilkår
 • god til å planlegge, strukturere og prioritere arbeidsoppgaver 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.09.2021

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Vi søker deg som ønsker å bidra til å utvikle effektiv saksbehandling og god rettssikkerhet, Skattedirektoratet 
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Steffen Waller
Tlf: 951 23 849

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler