Vi søker jurist til finansgruppen i storbedrift Moss

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skattekontoret i Moss søker skattejurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide
med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen
vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av
Norges største konsern.
 
Finansgruppen har ansvaret for behandlingen av banker, forsikringsselskaper og USDF
(utenlandske selskaper med deltakerfastsetting) som ligger i vårt manntall. Arbeidet
omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt tett oppfølging og
veiledning mot selskapene i vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av
jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatte-, regnskaps-,
selskaps- og finanslovgivning. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i
en gruppe som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 475 000 – kr 650 000 avhengig av
kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater 
 • internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • erfaring fra finansbransjen vil være en fordel, men nyutdannete oppfordres også til å søke 
 • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • analytiske evner og evne til å identifisere skatte og avgiftsrisiko av digitaliseringen 
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger i en bransje som er i kontinuerlig utvikling på bakgrunn av digitaliseringen og endringen i finanslovgivningen 
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig 
 • bidrar til å finne løsninger i faglige team 
 • strukturert og fleksibel
 • initiativrik og engasjert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.06.2019

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Bernt Ankersgate 17
1524 Moss

Kontaktperson:
Roar Thorbjørnsen
Tlf: 913 01 422

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler