Vi søker jurist til LeknesI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skattekontoret på Leknes styrker laget med en ny jurist.

Har du erfaring innen skatt/avgift, eller fra saksbehandling/klagearbeid,  kan du være den vi ser etter. Stillingen vil inngå i Seksjon 2 i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper på Leknes, Skien, Ålesund, Voss, Førde og Lillestrøm, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver tid prioriterte risikoer. Risikoene vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen, og etatens overordnede risikovurdering. Som jurist i avdeling Fokusområder vil du være med på å utføre et viktig samfunnsoppdrag.

Seksjonen har i dag blant annet ansvar for prioriterte risikoer innen arbeidsgiveravgift, og det vil være en fordel å kjenne til dette fagområdet. Arbeidet omfatter anvendelse av ulike virkemidler for å sikre økt etterlevelse, samt klagebehandling på området. Vi er i dag ca. 30 medarbeidere ved skattekontoret på Leknes. Du vil jobbe tverrfaglig, og inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.

 For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse              

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 500 000 - 650 000 eller som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 600 000 til kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.  

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • fordel med erfaring fra saksbehandling, klagebehandling eller arbeid med skatterettslige problemstillinger 
 • meget god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne   

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig  
 • initiativrik og engasjert 
 • strukturert og fleksibel      

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.03.2021

Arbeidssted: Leknes

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Storgata 9
8370 Leknes

Kontaktperson:
Roger Jensen
Tlf: 909 24 336

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler