Vi søker jurist til Rederigruppa i Storbedrift Moss

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skattekontoret i Moss søker erfaren seniorskattejurist med god kompetanse i skatterett som
ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger.
Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte-
og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.

Avdelingen har også ansvar for oppfølging av rederibeskatningsordningen i sktl. § 8-10
flg, og det er derfor nødvendig med erfaring fra, eller interesse for arbeid
med denne. Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt
tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt
av jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatterett og regnskap. Du
vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger
kunnskapsdeling og samhandling. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden.   

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater 
 • minst 3 års erfaring innen arbeid med skattemessige problemstillinger for å kvalifisere til stillingen som seniorskattejurist 
 • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne   

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   
 • analytiske evner og evne til å identifisere skatterisiko 
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger 
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2019

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Bernt Ankersgt. 17
1534 Moss

Kontaktperson:
Kjerstin Wøyen Funderud
Tlf: 95174972

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler