Vi søker jurist til Storbedrift i Moss

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 
Skattekontoret i Moss, avdeling storbedrift, søker jurist med god kompetanse i skatterett, som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Finansgruppa har ansvaret for behandlingen av banker, forsikringsselskaper og USDF (utenlandske selskaper med deltakerfastsetting) som ligger i vårt manntall.
 
Arbeidet omfatter blant annet fastsetting- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot konsernene i vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatterett, regnskaps-, selskaps- og finanslovgivning. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en gruppe som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.  Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 475 000 til kr 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

  • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater 
  • internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
  • nyutdannede oppfordres også å søke  
  • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne   
 

Personlige egenskaper

  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
  • analytiske evner og evne til å identifisere skatterisiko 
  • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger 
  • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig 
  • bidrar til å finne løsninger i faglige team 
  • strukturert, fleksibel, initiativrik og engasjert

 Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.10.2019

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1524 Moss

Kontaktperson:
Roar Thorbjørnsen
Tlf: 913 01 422

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler