Vi søker jurister til divisjon Innsats, storbedrift i Sandvika

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skattekontoret i Sandvika søker erfaren seniorskattejurist med god kompetanse i skatterett/avgiftsrett
som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger.
Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte-
og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.
 
Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt tett oppfølging og
veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og
økonomer, og få god og bred innsikt i skatterett, avgiftsrett og regnskap. Du
vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger
kunnskapsdeling og samhandling.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 567 100 til kr 750 000
avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater 
 • internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • minst 3 års erfaring innen arbeid med skattemessige eller avgiftsmessige problemstillinger for å kvalifisere til stillingen som seniorskattejurist 
 • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne    

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • analytiske evner og evne til å identifisere skatte og avgifts risiko 
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger 
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig 
 • bidrar til å finne løsninger i faglige team 
 • strukturert, fleksibel, initiativrik og engasjert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.06.2019

Arbeidssted: Sandvika

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Elias Smiths vei 22-24
1337 Sandvika

Kontaktperson:
Camilla Vold
Tlf: 476 87 379

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler