Vi søker lærling innen IKT-servicefag / dataelektronikerfaget i Tromsø

Norsk helsenett ble i 2020 tildelt prisen for beste statlige lærebedrift og vi søker nå etter flere lærlinger innenfor IKT-servicefag eller dataelektronikerfaget som kan styrke vårt gode læremiljø. 

Læretiden hos oss vil inneholde mange ulike oppgaver som vil gi deg en spennende læretid med stor bredde innenfor ulike områder. Det kan være arbeidsoppgaver knyttet til Linux, drift og forvaltning av nettverk, samt til porteføljen av Nasjonale IT-tjenester. Dette er grunnpilarene som våre samfunnskritiske tjenester baserer seg på, og er derfor viktige for å kunne levere stabil drift. Eller kanskje du har interesse for IT-support og kundeservice? Da kan vi tilby en læretid hos vårt kunde- og driftssenter som yter tjenester til alle kunder, partnere og leverandører i Helsenettet. I tillegg vil du i løpet av din læretid ha arbeidsoppgaver innenfor intern system- og brukerstøtte for våre ansatte tilknyttet kontoret i Tromsø. Oppstart for læretiden vil være august 2021. 

Søknader vil bli vurdert fortløpende. 

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Arbeidsoppgaver

 • IT-support og kundeservice for NHNs kunder, medlemmer og brukere
 • Brukersupport og utstyrsbestilling for NHNs ansatte i Tromsø
 • Drift og vedlikehold av server-, nettverk- og lagringsinfrastruktur
 • Drift og vedlikehold av klienter, applikasjoner og tilhørende tjenester

Kvalifikasjoner

 • Bestått IKT-servicefag (Vg2) eller datateknologi og elektronikk (Vg2)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsegenskaper, bidrar aktivt til å gjøre andre gode
 • Opptatt av å yte god service 
 • Strukturert, effektiv og pålitelig
 • Ansvarsfull og selvstendig
 • Engasjert og målbevisst
 • Motivert og lærevillig

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrig, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten. Vi har ett godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger!

Som lærling hos oss vil du i tillegg få:

 • muligheten til å utvikle deg i henhold til punktene i læreplanen
 • innblikk i Norsk helsenett som organisasjon
 • en spennende og utfordrende lærlingetid innenfor et fagfelt av stor samfunnsbetydning og offentlig interesse
 • kontorplass i fine og nye lokaler i Trofi Teknbopark

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 

Kontaktinfi: Thomas Sørensen, tjenesteansvarlig tlf.: 957 44 787 eller Helene Dalaker Kui, HR-rådgiver e-post: helene.kui@nhn.no

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 750 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Tromsø

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Thomas Sørensen, tjenesteansvarlig
Tlf: 957 44 787

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler