Vi søker lærling innen IKT-servicefag i Trondheim!

Norsk helsenett ble i 2020 tildelt prisen for beste statlige lærebedrift og vi søker etter en lærling innenfor IKT-servicefag som kan styrke vårt gode læremiljø. 

Læretiden hos oss vil inneholde mange ulike oppgaver som vil gi deg en spennende læretid med stor bredde. Vi kan tilby arbeidsoppgaver innenfor mange ulike områder. Det kan være drift og support av tjenester for ansatte i Norsk helsenett, som blant annet omhandler infrastruktur som Windows-servere, PC-er, applikasjoner og brukersupport. Du kan lære om drift og forvaltning av sentral infrastruktur som servere, lagring, backup og deler av nettverksinfrastrukturen. Vi har også et spesielt ansvar for våre datasenter og infrastrukturlokasjoner i Trondheim. Eller kanskje har du en interesse for sikkerhet, monitorering, hendelseshåndtering og sårbarhetsvurdering? Norsk helsenett har mange ulike fagområder fordelt på ulike seksjoner slik at vi er fleksible og kan tilpasse arbeidsoppgaver og din læretid ut fra din kompetanse og interesse.

Vi har flere lærlinger innen IKT-servicefag på vårt kontor i Trondheim, som enten er godt i gang med sin læretid eller som starter sin læretid i august. 

Sammen med cv og søknadsbrev skal søknaden inneholde kompetansebevis fra bestått IKT-servicefag (Vg2). Ønsket dato for oppstart er 23. august 2021, men kan endres ved behov.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Arbeidsoppgaver:

 • Brukersupport og utstyrsbestilling
 • Installasjon og jobbing i våre datasentra
 • Drift og vedlikehold av server-, nettverk- og lagringsinfrastruktur
 • Drift og vedlikehold av klienter, applikasjoner og tilhørende tjenester
 • Sikkerhetsovervåkning og oppfølging av sikkerhetshendelser

Kvalifikasjoner

 • Bestått IKT-servicefag (Vg2)
Du er:
 • god på å kommunisere med andre, både muntlig og skriftlig
 • flink til å samarbeide og bidrar aktivt til å gjøre andre gode
 • opptatt av å yte god service
 • strukturert, effektiv og pålitelig
 • ansvarsfull og selvstendig
 • engasjert og målbevisst
 • motivert, og ikke minst lærevillig

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrig, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten. Vi har ett godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger!

Som lærling hos oss vil du i tillegg få:

 • muligheten til å utvikle deg i henhold til punktene i læreplanen
 • innblikk i Norsk helsenett som organisasjon, og praksis i flere deler av organisasjonen
 • en spennende og utfordrende læretid innenfor et fagfelt av stor samfunnsbetydning og offentlig interesse

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 

Kontaktinfo: Robert Aakerholm, seksjonsleder drift e-post: robert.aakerholm@nhn.no eller Helene Dalaker Kui, HR-rådgiver tlf.: 988 06 738 e-post: helene.kui@nhn.no

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 750 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 23.08.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Robert Aakerholm, seksjonsleder drift
robert.aakerholm@nhn.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler