Vi søker leder til nyopprettet seksjon innen innkreving næringssegmentetI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker leder til en nyopprettet seksjon næring. Du får være med å utvikle en helt ny seksjon og ny avdeling for innkreving av skatt.

Skatteoppkreverne i kommunene blir overført til Skatteetaten 1. november 2020. I den forbindelse opprettes det en ny seksjon Næring. Stillingen inngår i avdeling Skatt som fra 1 november 2020 vil bestå av ca. 445 medarbeidere. Du vil i stor grad kunne forme din stilling og arbeidshverdag, samtidig som du blir en del av et sterkt fagmiljø. Divisjon Innkreving har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder, og har et sterkt fokus på forretningsutvikling. Avdeling Skatt vil være sentral i arbeidet med forretningsutvikling og det ligger til rette for at flere medarbeidere vil få mulighet til å jobb med det store løftet som Innkreving forventes å skulle ta de nærmeste årene. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør skatt.

Seksjonen vil ha ansvaret for krav som ligger innenfor fellesinnkrevingen som Skatteetaten har til innkreving i næringssegmentet. Dette er primært upersonlige skattytere og arbeidsgivere. Oppgavene vil omfatte alle aktiviteter fra et krav er fastsatt/mottatt til det er innbetalt eller avskrevet. Seksjonen vil ha ansvaret for innfordring av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, restskatt, tvangsmulkt, gebyr, renter, solidaransvar og kildeskatt på utenlandske aksjonærer. Videre også erstatningskrav og saksomkostninger ilagt for de samme kravtyper.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.

Vi tilbyr

 • muligheten for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 820.000 - kr. 950.000, avhengig av kvalifikasjoner.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 Generelt 

Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten er i. Vi er en stor  etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT.
 • relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater
 • god organisatorisk og forretningsmessig forståelse
 • erfaring fra omstillingsprosesser og bidra til å bygge kultur i en virksomhet
 • ønskelig med erfaring innen kontinuerlig forbedring/lean
 • gjerne erfaring fra privat næringsliv 

Personlige egenskaper

 • samlende og inspirerende lederskap
 • evne til å delegere og prioritere
 • helhetsorientert og strategisk
 • evne til å håndtere kompleksitet
 • god gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.10.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Holtermanns veg 1
7030 Trondheim

Kontaktperson:
Vegard Rydningen
Tlf: 92496080

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler