Vi søker leder til seksjon for innkreving av skatt personI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker fremoverlent leder til en av seksjonene for innkreving av skatt person. 

Skatteoppkreverne i kommunene ble overført til Skatteetaten 1. november 2020. I den forbindelse ble det opprettet en ny avdeling Skatt i divisjon Innkreving. Avdelingen består av ca. 450 medarbeidere organisert i 2 seksjoner for næringsinnkreving, og 4 seksjoner for personinnkreving - hvorav seksjonen i Stavanger er en av  disse.  Seksjonen har om lag 80 medarbeidere fordelt på 6 grupper. Du vil i stor grad kunne forme din egen stilling og arbeidshverdag, samtidig som du blir en del av et sterkt fagmiljø. Divisjon Innkreving har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder, og har et sterkt fokus på forretningsutvikling, service og forenkling for våre brukere. Avdeling Skatt vil være en sentral bidragsyter i utviklingsprosessene. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør skatt.

Seksjonen har ansvaret for saksbehandling av krav som ligger innenfor fellesinnkrevingen som Skatteetaten har for lønnstagere og trygdemottakere. Seksjonen har også ansvar for bistandsinnfordring og skatt utland, og samarbeider med utenlandske skattemyndigheter. Vi ser etter deg som er flink med folk, som får til effektiv drift og som er utviklingsorientert. 

Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du muligheten til å være med å utvikle og forbedre fremtidsrettede tjenester for våre brukere.  

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med en svært viktig samfunnsoppgave
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 820.000 - kr. 950.000, avhengig av kvalifikasjoner.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 Generelt 

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten er i. Vi er en stor  etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT.
 • relevant ledererfaring, gjerne i å lede ledere, og med dokumenterbare gode resultater
 • god organisatorisk og forretningsmessig forståelse
 • erfaring fra omstillingsprosesser og å bygge kultur i en virksomhet
 • ønskelig med erfaring innen kontinuerlig forbedring/lean
 • gjerne erfaring fra privat næringsliv 

Personlige egenskaper

 • vi ser etter en leder som er tydelig, god til å skape trygghet og tillit, som fremstår samlende og motiverende for de rundt seg
 • vi ser etter en leder som er flink til å prioritere, delegere oppgaver og som anvender og utvikler kompetansen i organisasjonen
 • du har høyt fokus på mål, resultater og avdelingens leveranser 
 • du er helhetsorientert og strategisk i lederrollen
 • du har gode evner til å håndtere kompleksitet
 • du er strukturert og samarbeider godt med andre

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Vegard Rydningen
Tlf: 92496080

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler