Vi søker Leveranseplanlegger.

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Seksjon leveranseplanlegging har som hovedoppgave å planlegge og følge opp Sykehuspartners tjenesteleveranser fra de bestilles til de er levert. Seksjonen er plassert i virksomhetsområde Plan og styring, i avdeling planlegging og leveransestyring. Vi søker nå en ny medarbeider til å forsterke arbeidet innen leveranseplanlegging og – oppfølging.

Leveranseplanlegging har ansvar for å utarbeide og forvalte overordnet leveranseplan, ved å samordne og følge opp alle
godkjente leveranser basert på estimater, prioriteringer og kapasitet. Seksjonen legger opp en tidsplan til alle
leveranser og følger opp overordnet status underveis i leveranseløpet. Seksjonens arbeid gjennomføres i tett dialog med organisasjonen for øvrig, tjenesteansvarlige, prosjektledere, leveransekoordinatorer og leveranseeiere.

Som ny medarbeider i vårt team vil du ha fokus på planlegging og oppfølging på tvers av større og mindre leveranser, oppgraderinger og løpende endringer. De ulike leveransene skal struktureres og planlegges, avstemmes i forhold til kapasitet og pågående leveranser, og gjennomføring av avtalte leveranser følges opp.

Vi ønsker en ny kollega med god IKT-kompetanse som kan forstå hvordan Sykehuspartners IKT-tjenester er bygget opp, og som er sterk på kommunikasjon og samhandling. Har du i tillegg analytiske egenskaper og evnen til å manøvrere fra helhetsbilde til komplekse detaljer kan du være den personen vi ser etter. Du må kunne jobbe i team og selvstendig, være proaktiv og en do’er.

Vi tilbyr

Et spennende og kompetent fagmiljø hos en av Nordens største IT- bedrifter
Interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Fleksible arbeidstidsordninger
Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon
Lønn etter avtale
Gode utviklingsmuligheter i et stort foretak

Kvalifikasjoner

Erfaring med leveranseplanlegging – og oppfølging
Erfaring med porteføljestyring og ressursstyring
Prosjektlederkompetanse/-erfaring innenfor IKT-tjenester
God forståelse for oppbygging av IKT-tjenester
Kjennskap til prosjektveiviseren eller Prince2 metodikk
ITIL-sertifisering
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper
Erfaring fra større IKT-miljøer og offentlig sektor er ønskelig
Kjennskap til helsesektor og helseforetak er en fordel
Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.12.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Ingvill G Brande
Tlf: 93409044

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler