Vi søker nytenkende analytiker til divisjon Innsats i Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Til avdeling Innsikt søker vi analytiker til en tverrfaglig sammensatt gruppe på 14 medarbeidere som jobber med nye risikoer og trender. Som analytiker vil du være en viktig ressurs for å sikre gode beslutningsgrunnlag for Skatteetaten. Du vil også inngå i Skatteetatens nasjonale analyseteam. Det består av 40 analytikere med bakgrunn innen samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi, statistikk, matematikk og IT.

Vi jobber med å bygge kunnskap om etterlevelse og adferd. Vi utvikler prediktive modeller for å målrette Skatteetatens virkemidler og bruker ulike statistiske metoder for å måle effekten av Skatteetatens innsats. Vi søker deg som ønsker nye utfordringer og å bidra til etatens utvikling.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 480 000 til kr 570 000 eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 524 200 til kr 690 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

relevant utdanning på minimum mastergradsnivå i samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi eller realfag
særlig relevant erfaring kan i visse tilfeller oppveie krav til utdanning
solid erfaring med å behandle store datamengder og statistiske analyser av kvantitative data
høy kompetanse innen analyseverktøy som f.eks. Stata, R eller SPSS
det er en fordel om du har
erfaring med databaser og SQL
erfaring med maskinlæring
kjennskap til skatt og avgift

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
er løsningsorientert og tar initiativ
arbeider strukturert og nøyaktig
evner å tenke nytt og være kreativ

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Stein B. Ringseth
Tlf: Tlf. 416 90 275

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler