Vi søker nytenkende analytiker til spennende arbeidsoppgaver i SkatteetatenI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Til avdeling Innsikt søker vi analytiker til en tverrfaglig sammensatt gruppe på 21 medarbeidere som jobber med nye risikoer og trender. Du vil også inngå i Skatteetatens nasjonale analyseteam, som består av mer enn 40 analytikere med bakgrunn innen samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi, statistikk, matematikk og IT. Vi jobber med å bygge kunnskap om etterlevelse og adferd. Vi utvikler også prediktive modeller for å målrette Skatteetatens virkemidler og bruker ulike statistiske metoder for å måle effekten av Skatteetatens innsats. Avdelingen har fokus på å styrke kompetanse innen blant annet avanserte statistiske metoder og data science. Det vil derfor være en fordel om du har interesse for statistikk, teknologi, programmering eller lignende, og ønsker å samarbeide med kollegaer som har ulik kompetanse.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 

Vi tilbyr

 
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 550.000,-
til kr 750.000,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes
som prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på minimum mastergradnivå i f.eks statistikk, matematikk e.l.
 • særlig relevant erfaring kan i visse tilfeller oppveie krav til utdanning
 • erfaring med å behandle store datamengder og statistiske analyser av kvantitative data
 • kompetanse innen analyseverktøy som f.eks Stata, R eller SPSS
 • det er en fordel om du har:
   - erfaring med SQL, Python, databaser og lignende
   - erfaring med maskinlæring
   - kjennskap til skatt og avgift               

   

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ønsker nye utfordringer og å bidra til etatens utvikling
 • er løsningsorientert og tar initiativ
 • arbeider strukturert og nøyaktig
 • evne til å tenke nytt og være kreativ         

 
Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.11.2020

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Moloveien 20
8003 Bodø

Kontaktperson:
Stig Heldal Kristiansen
Tlf: 951 87 538

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler