Vi søker økonom/revisor til avdeling for storbedrift i Bergen

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 Avdeling for storbedrift har ansvar for veiledning, fastsetting og kontroll av skatt og merverdiavgift for konsern med en omsetning over 1 mrd. 
 
Til kontoret i Bergen søker vi etter en økonom/revisor med sterke analytiske evner. Som økonom/revisor ved Storbedrift vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Du vil få arbeide med varierte, spennende og komplekse problemstillinger innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett, samt merverdiavgift. Arbeidet omfatter blant annet fastsetting, kontroll og klagebehandling, samt tett oppfølging og veiledning av våre konsern. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og slik få god og bred innsikt i avgiftsrett, skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som skatterevisor (kode 1223) med kr 500 000 - 631 700, spesialrevisor (kode 1224) med kr 550 000 – 631 700, rådgiver (kode 1434) med kr 450 000 – 631 700 eller seniorrådgiver (kode 1364) med kr 524 000 -  631 700.

 

Kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå innen økonomi, finans, regnskap og/eller revisjon mv. med gode karakterer
 • internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • relevant erfaring og gode resultat fra tilsvarende arbeid vil kunne veie opp for manglende formell utdanning
 • det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med store selskap innen skatt, avgift eller regnskap
 • personlige egenskaper og karakterer vil bli vektlagt           

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert, løsningsorientert og fleksibel
 • initiativrik og engasjert     
 • liker å arbeide med sammensatte og kompliserte problemstillinger. 
 • evne til å jobbe effektivt og selvstendig, ta ansvar for å oppnå felles mål
  analytisk
 • god formuleringsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.06.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Kari Anita Syverud
Tlf: 91800932

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler