Vi søker økonom til Storbedrift, seksjon Internprising i Moss

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Seksjon Internprising er en seksjon i Avdeling storbedrift med ca. 80 jurister, revisorer og økonomer fordelt på 5 kontorsteder (Stavanger, Oslo, Sandvika, Trondhjem og Moss).

Seksjonen har nasjonalt ansvar for saker som gjelder internprising. Ansvaret innebærer å kontrollere at multinasjonale konsern ikke uthuler det norske skattefundamentet gjennom feilprising av transaksjoner eller uriktig allokering av kostnader/inntekter. Arbeidet nødvendiggjør både juridisk og økonomisk kompetanse, og seksjonen arbeider derfor i tverrfaglige team der jurister, revisorer og økonomer jobber sammen om å løse de skatterettslige og økonomiske spørsmålene.  

Til seksjon Internprising i Moss søker vi økonom med kompetanse på og interesse for internprising.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som Rådgiver (kode) 1434 fra kr 465 000 - 600 000 eller Seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 550 000 – 750 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning på masternivå med gode eksamensresultater
 • kandidater med bachelor som har særlig og lang erfaring innen internprising kan bli vurdert. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • erfaring fra/kjennskap til fagområdet internprising og OECDs retningslinjer for internprising vil bli tillagt vekt
 • kompetanse på internasjonal bedriftsbeskatning og skatteavtalerett vil bli tillagt vekt
 • det kreves gode fremstillings- og presentasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk       

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • profesjonell, imøtekommende og nytenkende og ønsker deg nye utfordringer i en etat som er i utvikling. Du ønsker å delta aktivt i utvikling av etaten  
 • engasjert og med positiv innstilling   
 • nysgjerrig på å løse sammensatte kompliserte rettslige- og økonomiske problemstillinger   
 • analytisk, resultatorientert og initiativrik    
 • trives med å arbeide i tverrfaglige team og prosesser    
 • arbeider effektivt og har evne til å jobbe selvstendig, og med gjennomføringskraft   
 • har sans for presisjon kombinert med evne til å se helheten og få frem kjernen i en kompleks problemstilling og/eller omfattende datagrunnlag  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.10.2019

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1524 Moss

Kontaktperson:
Erling Hopen Abrahamsen
Tlf: 99517995

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler