Vi søker Personvernombud

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.


Vi søker deg som har inngående kunnskap og praktisk erfaring innen personvern, og kan bidra til etterlevelse og bevisstgjøring om regelverket.

Du blir personvernombud for hele Skatteetaten og får mulighet for å jobbe med svært spennende personvernrettslige spørsmål. Etaten har fokus på å videreutvikle hvordan vi sikrer, forvalter og oppbevarer informasjon om Norges befolkning på en god måte, og har et stort og kompetent fagmiljø innen personvern. Du rapporterer faglig direkte til skatteetatens toppledelse.

Du må kunne formidle budskap og kommunisere godt på alle nivåer, og ha sterk interesse og faglig engasjement for personvern.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingene lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 850 000 – 950 000 avhengig av kvalifikasjoner.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor i hovedsak intervjuer på video inntil videre.

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdannelse på masternivå, fortrinnsvis juridisk eller teknisk
 • meget god kjennskap til personvernregelverket
 • bred erfaring med behandling av personvernspørsmål fra større offentlige eller private virksomheter
 • tilfredsstille kravene til nødvendig sikkerhetsklarering
 • kunnskap om Skatteetatens virksomhet er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • høy grad av integritet og rolleforståelse
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å tenke og arbeide helhetlig
 • jobbe selvstendig og være proaktiv
 • være løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.08.2020

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Grete Hamran
Tlf: 91750947

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler