Vi søker revisorer/økonomerI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å
sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og
høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge
opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats
skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen
består av rundt 1500 årsverk.
 
Skattekontoret i Sandvika søker 2 erfarne økonomer/revisorer med god kompetanse innen
risikovurderinger og som ønsker å arbeide med varierte, spennende og
kompliserte problemstillinger innen skatt, merverdiavgift, regnskap og
revisjon. Som økonom/revisor i storbedriftsavdelingen vil du være med på å
sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. 
Arbeidet omfatter blant annet risikovurderinger, fastsetting, kontroll samt
tett oppfølging og veiledning av konsern i vårt manntall. Du vil jobbe i team
sammensatt av revisorer, økonomer og jurister og få god og bred innsikt i
avgiftsrett, skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt
miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes som:
spesialrevisor (kode 1224) fra kr 600 000 til kr 850 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 600 000 til kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner.

For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. 

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • master i regnskap og revisjon
 • bachelorgrad med særlig lang erfaring fra kompliserte problemstillinger innen skatt og merverdiavgift i store virksomheter kan også bli vurdert
 • internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • minst 3 års erfaring fra revisjon eller arbeid med store selskap innen skatt, avgift eller regnskap
 • erfaring med bruk av digitalt verktøy til å gjøre uttrekk og analyser
 • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytiske evner og evne til å identifisere skatte- og avgiftsrisiko
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger 
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • bidrar til å finne løsninger i faglige team strukturert, fleksibel, initiativrik og engasjert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Sandvika

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika

Kontaktperson:
Camilla Vold
Tlf: 47687379

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler