Vi søker revisorer til Skattekriminalitet i Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for særskilt prioriterte skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Dette omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 500 årsverk.

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 i avdeling Skattekriminalitet har sammen med seksjon 2 et landsdekkende ansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er opprettet særskilte a-krimsentere som gjennom tverretatlig samarbeide skal ha fokus på å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. A-krimsenteret i Oslo ble opprettet i 2015 og har i dag ca 35 medarbeidere, hvorav 9 fra Skatteetaten. Satsningen på det tverretatlige samarbeidet har høy prioritet.

Vi søker nå etter to revisorer, som i nært samarbeide med a-krimsenteret, ønsker å være med å bekjempe sentrale trusselaktører innenfor arbeidslivskriminalitet. Stillingen vil inngå i avdeling Skattekriminalitet, seksjon 1, gruppe 5 i Oslo.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og tverretatlig miljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som skatterevisor (kode 1223) eventuelt rådgiver (kode 1434) fra kr 500 000 - kr 650 000 eller spesialrevisor (kode 1224)    fra kr 550 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. For stillingene skatterevisor og spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning innen revisjon, minimum på bachelornivå
 • for rådgiver stillingen kan særlig relevant erfaring kompensere for kravet for utdanning
 • erfaring med skatt og avgift
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra straffesaker er en fordel
 • fordel med kjennskap til nye betalingsløsninger og digitale plattformer

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert og evne til å tenke nytt
 • tenker helhetlig og tar initiativ
 • analytisk og strukturert
 • kan jobbe selvstendig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Anita Raappana
Tlf: 047 977 52 613

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler