Vi søker revisorer til Storbedrift i OsloI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Storbedrift i Oslo, søker erfarne revisorer med sterke analytiske evner. Hos
oss vil du arbeide med varierte, spennende og kompliserte problemstillinger
innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett, samt merverdiavgift. Som
revisor i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og
avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.
 
Arbeidet omfatter blant annet fastsetting, kontroll og klagebehandling, samt tett
oppfølging og  veiledning av konsern i vårt manntall. Du vil jobbe i team
sammensatt av revisorer, økonomer og jurister og få god og bred innsikt i
avgiftsrett, skatterett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt
miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.
 
Fo rå ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger
Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi
gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes som spesialrevisor (kode 1224) fra kr 650 000 til kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner.

For stilling som spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.  

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • master i regnskap og revisjon. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • bachelorgrad med særlig lang erfaring fra kompliserte problemstillinger innen skatt og merverdiavgift i store virksomheter kan også bli vurdert
 • minst 3 års erfaring fra revisjon eller arbeid med store selskap innen skatt, avgift eller regnskap
 • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • analytiske evner og evne til å identifisere skatte og avgifts risiko 
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger 
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig 
 • bidrar til å finne løsninger i faglige team
 • strukturert, fleksibel, initiativrik og engasjert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Magrit Kilen Stoebner
Tlf: 916 14 224

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler