Vi søker senior Java-utvikler

Skatteetaten er i gang med en omfattende fornyelse og modernisering av kjernesystemene og gjennomfører en rekke store utviklingsprosjekter. Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) har ansvaret for alle faser ved utviklingen av etatens IT-systemer.

Seksjon Innkreving og avgift i avdeling Utvikling forvalter i dag systemer for a-meldingen, skatteavregning, regnskap, og merverdiavgift. Seksjonen ønsker nå å styrke utviklingsteamet som forvalter og videreutvikler a-meldingen. A-meldingen ble innført i januar 2015 og er arbeidsgivers rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) samlet i en melding, og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser.

Vi ønsker å styrke kompetansen og kapasiteten i ett av våre utviklingsteam, og søker nå etter en senior Java-utvikler. Du vil inngå i et tverrfaglig team bestående av funksjonelle ressurser, javautviklere og testere som forvalter og videreutvikler komponenter tilknyttet a-meldingen. Du vil få muligheten til å jobbe med et moderne system basert på mikrotjenester, og både backend og frontend utvikling. Vi har frontend både for produksjonsoppfølging og ut mot skattyter.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter, samt relevante attester, lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000 – 790 000 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innen IT/ ingeniørfag eller annet relevant fagområde
lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning
kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig

Du må ha erfaring med
moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java
mikrotjenestebasert arkitektur
effektiv bruk av XML
frontende-rammeverk basert på JavaScript, HTML5, CSS/SASS
testdrevet utvikling og automatisering av tester

Det er en erfaring med erfaring fra følgende

tverrfaglig kompetanse for å sikre leveranser fra A-Å
Akka rammeverk
støtteverktøy for utvikling: Git, Maven, Nexus, Jenkins
kjennskap til ulike testverktøy som for eksempel Cucumber, Xray, SoapUI, Junit og Mockito
det er en fordel med erfaring med Jira og Confluence
Backbone/Angular/React
kjennskap til OpenShift

Personlige egenskaper

nysgjerrig, analytisk, initiativrik og selvdreven
strukturert og med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
målrettet, med fokus på leveranse og resultat
trives med å arbeide i team
tilegner deg kompetanse og deler kunnskap med kolleger
har helhetsforståelse og interesse for løsningene, men også evne til å gå i detalj

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.10.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Amar Rana
Tlf: 909 11 080

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler