Vi søker senior Java-utvikler

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje basert på tjenesteorientert Java-arkitektur med en rekke sentrale løsninger. Avdeling Utvikling har en sentral rolle i dette arbeidet, og søker erfarne javautviklere som kan bidra i moderniseringsarbeidet. Avdelingen har ansvar for videreutvikling av de mange sentrale løsningene.

Du vil jobbe i et av flere team i et stort IT-miljø med høyt kompetente kolleger og eksterne konsulenter. Skatteetatens moderne Java-plattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arbeidsformen vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk.

Avdeling Utvikling har ansatte f.eks. både i Grimstad og Oslo, så noe reisevirksomhet mellom disse byene må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter, samt relevante attester, lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181), fra kr 623 900 – 792 700 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdannelse på mastergradsnivå (300 studiepoeng) innen IT
relevant erfaring kan kompensere for utdannelse begrenset til bachelornivå (180 studiepoeng) innen IT
bred erfaring innen utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester
relevant erfaring fra systemutviklingsprosjekter
erfaring med moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java
god fremstillingsevne
beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:

erfaring med REST-arkitektur
erfaring med støtteverktøy; Git, Maven, Nexus, Jenkins, Confluence, Jira
erfaring med automatisering av tester; Junit, Mockito, Spock, Cucumber, WireMock.
erfaring med databaser
erfaring med integrasjon i komplekse systemlandskap
erfaring med tjenesteorientering og gjenbruk
kjennskap til microservice-arkitektur
erfaring med smidige metodikker (Scrum/Kanban)
kjennskap til PaaS
kjennskap til Devops

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
leveranse- og resultatorientert
strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
initiativrik og selvdreven

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Per Aurebekk
Tlf: (+47) 909 34 273

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler