Vi søker seniorplanlegger med transportkompetanse til vårt areal- og transportmiljø

 

   

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i 5 enheter. Avdelingen arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammene for påfølgende enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommuneplanen, kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Avdelingen har et faglig samarbeid med transportkompetansen i Utviklings- og infrastrukturavdelingen som behandler de enkelte detaljreguleringene. Det planlegges mange store infrastrukturprosjekter i Osloområdet de kommende årene. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen.

Til avdelingens Enhet vest søker vi en engasjert og erfaren medarbeider med kompetanse innen teknisk infrastruktur- og trafikkplanlegging, som også er opptatt av byforming. Du skal bidra i planleggingen av gode areal- og transportløsninger i komplekse byutviklingsområder og vil ha en sentral rolle i utarbeidingen av områdeplaner og gjennomføringen av disse. Din transportkompetanse vil bli vektlagt og du vil bli en del av etatens og avdelingens solide og mangfoldige areal-og transportmiljø!

Stillingen er et 3-årig fulltidsengasjement.

I enhet vest arbeider vi for tiden blant annet med områdereguleringer av Skøyen, Slemdal og Smestad, herunder nye kryssløsninger, samt utvikling av Lysaker, detaljreguleringer, mulighetsstudier og flere samarbeidsprosjekter med andre aktører.

Ved eventuell intern ansettelse kan annen stilling bli ledig. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Avlønning kan være lavere enn den utlyste stillingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.


Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innen plan- og byggesaksbehandling med trivelige og engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden i organiserte grupper eller i eget trimrom
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Lønnstrinn 49-55 som tilsvarer fra kr 644 700 til kr 723 900 pr. år

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis som transportplanlegger, som arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniør eller annen planfaglig kompetanse
 • Du må ha kunnskap om og erfaring med byplanfaglig og transportfaglig arbeid
 • Du må ha erfaring i å delta i kompliserte planprosesser i samhandling med ulike samarbeidspartnere
 • Du må ha erfaring med reguleringsplanlegging innen transport og teknisk infrastruktur og ha kjennskap til og erfaring med bruk av plan- og bygningsloven
 • Du må ha meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy som, Illustrator, InDesign, Autocad, Archicad og Sketchup
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og erfaring med planarbeid innen byutvikling
 • Du er kreativ og positiv, med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Du er serviceinnstilt, målrettet og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du er strukturert og leveringsdyktig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.10.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler