Vi søker seniorskattejurister eller seniorrådgivere til divisjon Innsats, juridisk stab

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. 

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.
 
Juridisk stab i divisjon Innsats er på jakt etter flere engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi ønsker å styrke vår fagkompetanse og ser spesielt etter deg som har særskilt interesse for problemstillinger innenfor ett eller flere av områdene internasjonal skatterett, skattekriminalitet, regnskapsjus, skatteforvaltning, informasjonsdeling og personvern. Personlige egenskaper tillegges stor vekt.
 
Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling, og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innenfor egen divisjon. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 •  utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • aktive og engasjerte faglige ledere og gode karrieremuligheter
 • tverrfaglig teamarbeid
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000 -  kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • annen særlig relevant kompetanse eller erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • meget god fagkompetanse
 • ønskelig med erfaring fra Skatteetaten
 • ønskelig med erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god rolleforståelse
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • gode samarbeidsevner og motivert til å veilede andre
 • er strukturert og jobber selvstendig
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • ydmyk i faget

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Monica Sivertsen
Tlf: 975 40 201

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler