Vi søker skattejurist/seniorskattejurist til divisjon Innsats i Skien

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Som jurist i avdeling Fokusområder blir du en del av et større miljø som arbeider med flere tiltak og virkemidler for å redusere og bekjempe skatteunndragelser innenfor et av Skatteetaten prioriterte fokusområder, Transaksjoner mellom nærstående.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som Skattejurist (kode 1413) fra kr 500 000 til kr 550 000 eller som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 500 000 til kr 690 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
bør ha hatt Skatterett under masterstudiet
fordel med erfaring med arbeid innen skatt og avgift

Personlige egenskaper

er strukturert og jobber selvstendig
utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
høy arbeidskapasitet og leveranseevne
evne til å tenke nytt og være kreativ
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.04.2019

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Myren 12
3718 Skien

Kontaktperson:
Tor Ofte Gundersen
Tlf: Tlf. 990 16 390

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler