Vi søker skattejurist/seniorskattejurist til Skattekriminalitet i Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Dette omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 500 årsverk.

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 i avdeling Skattekriminalitet har sammen med seksjon 2 et landsdekkende ansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er opprettet særskilte a-krimsentere som gjennom tverretatlig samarbeide skal ha fokus på å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. A-krimsenteret i Oslo ble opprettet i 2015 og har i dag ca 35 medarbeidere, hvorav 9 fra Skatteetaten. Satsningen på det tverretatlige samarbeidet har høy prioritet.

Vi søker nå etter skattejurist/seniorskattejurist som i nært samarbeide med a-krimsenteret, ønsker å være med å bekjempe sentrale trusselaktører innenfor arbeidslivskriminalitet. Stillingen vil inngå i avdeling Skattekriminalitet, seksjon 1, gruppe 5 i Oslo.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) eller seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 500 000 – kr 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
god juridisk vurderingsevne
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
god kjennskap til og praktisk erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
erfaring fra straffesaker er en fordel
fordel med kjennskap til nye betalingsløsninger og digitale plattformer

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
løsningsorientert og evne til å tenke nytt
tenker helhetlig og tar initiativ
analytisk og evne til å tenke overordnet
kan jobbe selvstendig

Søknadsfrist: 22.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Anita Raappana
Tlf: 047 977 52 613

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler