Vi søker skatterevisor/spesialrevisor til divisjon Innsats i Lillestrøm

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Stillingen vil inngå i avdeling fokusområder som har et særlig ansvar for å håndtere prioriterte risikoer innen skatteområdet. Gruppen på Lillestrøm er pr. i dag en av fire grupper som arbeider landsdekkende med å bedre etterlevelsen innenfor temaet transaksjoner mellom AS og personlig eier. Gruppen er tverrfaglig sammensatt og består av 15 medarbeidere og en leder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skatterevisor (1223) fra kr 450 000 til kr 550 000 eller spesialrevisor fra kr 550 000 til kr 650 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

revisorutdanning, fortrinnsvis bachelor eller høyere
skatteetatens revisorutdanning eller utdanning som siviløkonom med relevant fagkrets
minimum karakter C i følgende emner: skatterett, rettslære, revisjonsteori og – metode, samt årsregnskap/god regnskapsskikk. Omfatter både de med spesialisert revisorutdanning og de med minimum 3-4 års økonomisk utdanning fra universitet/høyskole med fordypning i nevnte emner og minimum karakter C
god kjennskap til og praktisk erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger er ønskelig
god kunnskap om sammenhengen mellom regnskapsmessige og skattemessige forhold
erfaring fra privat revisjon er ønskelig
det vil være en fordel med pedagogisk bakgrunn og erfaring med undervisning innen fagområdene

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
løsningsorientert og evne til å tenke nytt
tenker helhetlig og tar initiativ
analytisk og strukturert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.04.2019

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm

Kontaktperson:
Pål Søgård
Tlf: Tlf. 945 37 380

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler