Vi søker teamleder til vårt utviklingsteam for sammenhengende tjenester

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2600 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du ta en sentral rolle i utviklingen av Skatteetatens dialog med brukerne?

I Skatteetaten har vi som mål at våre brukere enkelt skal kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter gjennom gode digitale tjenester. Vi jobber brukersentrert og smidig. Nå trenger vi en teamleder som ønsker å gå foran i arbeidet med å utvikle våre digitale dialoger med brukerne.

Teamet er under etablering, og du får ansvar for å sette retning og forme teamets arbeidsmetodikk. Med utgangspunkt i brukeren skal teamet utvikle konsepter for tjenester og dialoger som løser de viktigste brukerbehovene. Teamet skal følge opp utviklingen i IT og sikre helhet i det digitale grensesnittet mot bruker. Du vil lede et meget kompetent tverrfaglig team. Og får brukt dine samarbeidsevner bredt med kollegaer fra mange fagområder i etaten.

Teamet vil ha stor grad av autonomi, og du vil som teamleder ha myndighet til å gjøre prioriteringer og ta valg om videre utvikling av etatens digitale dialoger og tjenester. Det er ikke lagt personalansvar til stillingen.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med disse verdiene. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Førstegangsintervjuer kan derfor bli gjennomført på video. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med viktige oppgaver for samfunnet
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000 – kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, f.eks. innen samfunnsvitenskap, økonomi e.l. Internasjonale grader må være godkjent av
  NOKUT.
 • Flere års relevant arbeidserfaring, gjerne også teamledelse.
 • Kjennskap og erfaring med brukersentrert utvikling, smidige metoder og Lean.
 • Erfaring med budsjettansvar og økonomioppfølging.
 • God norskspråklig kompetanse.
 • God teknisk forståelse og erfaring fra å arbeide i grensesnittet mellom IT og forretning.

Personlige egenskaper

 • Spesielt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode prosessdriveregenskaper
 • God vurderingsevne og et godt strategisk blikk
 • Initiativrik og evne til å jobbe selvstendig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Trude Husevåg
Tlf: 924 40 187

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler