Vi søker teknologiorientert arkitekt!I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Dette er en jobb for deg som ønsker å være med på store endringer og samtidig utvikle og videreutvikle egen kompetanse.

Så hvem er du?
Vi tenker at du liker å holde deg teknisk oppdatert, og du tar gjerne en liten programmeringsoppgave i ny og ne for å ha teknologien bokstavelig talt i fingrene. Men denne rollen innebærer veldig mye mer enn programmering.

Du bruker gjerne tid og energi på å sette deg inn i vår virksomhet og tjenestene vi skal utvikle og videreutvikle og deretter levere til det norske folk. Du tenker at det sikkert alltid finnes en bedre måte å jobbe på, og det er ingen grunn til å slå seg til ro med det bestående.

Vi streber, som alle andre, mot å være enda mer smidig, men en viss grad av planlegging må vi alltid ha. Du er gjerne med på å planlegge, estimere og prioritere oppgaver – også på overordnet porteføljenivå.

Skatteetaten har akkurat levert den nye kompensasjonsordningen for næringslivet i et ekstremt høyt tempo. Det er nettopp dette meget kompetente miljøet du skal jobbe i og med. Du blir også en del av et stort og teknologiorientert arkitektmiljø som har mer eller mindre samme interesse som deg.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 750 000 – kr 960 000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig kvalifiserte søkere. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Arbeidssted
Grimstad eller Oslo

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på masternivå (300 sp). Lang arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet
 • omfattende erfaring med utforming og design av store IT-løsninger i komplekse virksomheter
 • kompetanse og erfaring innen arkitektur fra minst en av følgende:
  • store IT-løsninger
  • massiv prosessering, grid / in-memory computing, m.m.
  • tjenesteorientering, mikrotjeneste-arkitektur, m.m.
 • tidligere utviklererfaring og en del utviklerkompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Skatteetaten krevde inn cirka 1400 milliarder kroner i 2019. Det er mye penger. I og med at det blir din jobb å sørge for at teknikken funker, så trives du mer enn ganske godt med mye ansvar
 • du liker bedre å få foran enn å gå bak
 • du trives både med småprat og det å snakke i store forsamlinger er noe som ligger for deg. Du kommuniserer klart og tydelig med sterke fagmiljøer 
 • 1400 milliarder er (fremdeles) mye penger. Det er et stort apparat både av mennesker og systemer som må til for å få dette til å gå rundt. Det krever at du er temmelig
 • strukturert
 • du trives med stadig nye oppgaver og utfordringer. Aktivitetsnivået i skatteetaten er svært høyt for tiden, og du tar gjerne nye oppgaver på strak arm og på kort varsel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.08.2020

Arbeidssted: Oslo, Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo, Grimstad

Kontaktperson:
Are Vennerød
Tlf: 920 62 647

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler